Kinausap ni Isabela Rep. Tonypet Albano ang grupo ng mga magulang na nais gawin legal ang paggamit ng medical marijuana. Ipinaliwanag nito ang mga probisyong inilagay nya sa panukalang batas upang hindi maabuso ang paggamit nito.

For more videos:
For news update, visit:

Check out our official social media accounts:

Instagram account – @untvnewsrescue

Feel free to share but do not re-upload.